Välkommen till punks.se

Detta är Sveriges nav för Passionsdriven utveckling av näringsliv, kultur och samhälle. PUNKS.se är för dig som...

... är Passionsdriven aktör eller entreprenör. Här kan du få affärsutveckling så du kan leva på det du brinner för.
... är politiker, tjänsteperson eller annan i beslutsposition. Här kan du få utbildning om den passionsdrivna ekonomin och hur den ger oss ett hållbart näringsliv, ett oberoende kulturliv och platser man vill leva på och resa till.

Vi som driver punks.se är en nationell ideell förening. Det är vi som är PUNKS. Vill du vara med? Börja med att regga dig för nyhetsbrev nedan!

Den Passionsdrivna ekonomin förklarad på 15 min, med dess hörnstenar, utmaningar och samhällsnytta (eng vers)

PUNKS tackar och bockar

Denna plattform hade inte blivit till utan ekonomiskt stöd och fantastiska samarbeten från kloka aktörer och tjänstepersoner runt om i Sverige. Läs här om PUNKS hjältar och de som finns representerade på plattformen.

Tack till

Vanliga frågor

Denna plattform innehåller flera metoder särskilt utvecklade för de/er som finns inom den Passionsdrivna ekonomin. Dessa metoder utgår från en ett genomgående inifrån och ut-perspektiv, där de genuina värdegrunder och drivkrafter ses som den största tillgången i verksamheten och inte något som man kan ”justera” efter marknadens behov.

Utgångspunkten är att det en VILL (drivkrafter + vision och mission) skapar ramarna för hur verksamheten kan utvecklas, kommuniceras, finansieras och prissättas. En långsiktig ekonomisk hållbarhet skapas när de passionsdrivna har möjlighet att agera och utveckla verksamheten i linje med dessa drivkrafter.

Vissa sidor på punks.se är låsta och ligger bakom en betalvägg. Dessa blir tillgängliga då en kommun, region eller organisation abonnerar på en licens. Då kan denna kommun/region/organisation dela ut konton till sina invånare. Är du tjänsteperson och blir nyfiken på vad detta innebär, eller är du en passionsdriven aktör och undrar hur du kan hjälpa till att förmå din kommun eller region att skaffa ett abonnemang så skriv till nyfiken@punks.se. Ange INTRESSEANMÄLAN i ämnesraren. Vi hör av oss efter sommaren!

PUNKS

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller vi dig uppdaterad på vad som händer i PUNKS-världen. Här får du fri inspiration och kunskap kring vad som händer inom det passionsdrivna fältet.
Registrera dig genom att klicka här.
Välkommen in i PUNKS-värmen!

Det är den ideella föreningen PUNKS som tagit fram denna plattform med stöd av Destination Eskilstuna, Region Sörmland och Kulturrådet och genom många ideella timmar från ledamöter i PUNKS styrelse. Läs mer om alla som varit delaktiga och vårt "Tack Till". Du kan läsa mer om föreningen PUNKS och vårt arbete under fliken "Föreningen PUNKS" i top-menyn.

Skriv till nyfiken@punks.se så kommer någon av oss höra av sig inom några dagar.